Home » shri hanuman chalisa

shri hanuman chalisa

Hanuman chalisa lyrics in hindi

।। दोहा ।। श्री गुरु चरन सरोज रज निज मनु सुधारि । बरनऊ रघुवर बिमल जसु जो दायकु फल चारि ।। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौं पवन-कुमार । बल, बुद्धि विद्या देहु मोहिं, हरहु कलेश विकार ।। ।। चौपाई ।। जय हनुमान ज्ञान गुन सागर । जय कपीस तिहूँ लोक उजागर ।। राम दूत अतुलित बल धामा । अंजनि पुत्र पवनसुत… Read More »Hanuman chalisa lyrics in hindi